Jeugdreglement

Jeugd Regelement

Het is verboden:

  • 1.       Te voeren met aardappel of etensresten.
  • 2.       Papierafval, voerresten e.d. aan de waterkant achter te laten.
  • 3.       Te vissen aan een water waar van te voren aangekondigde viswedstrijd wordt gehouden.
  • 4.       Zich met een boot op het water te bevinden. Hieronder valt ook de bellyboot.
  • 5.       Open vuur te hebben c.q. barbecueën.
  • 6.       Te vissen met meer dan één hengel.
  • 7.       Gekleurde (rood)  maden te gebruiken.
  • 8.       Gebruik van een leefnet.  Gebruik hiervan alleen toegestaan bij vooraf aangekondigde vis wedstrijden.
  • 9.       Zonder toestemming tijdens de Nacht te Vissen.

 

Voor alle vissoorten in onze wateren geldt Catch en Release.

Verboden te Vissen op roofvis. Zowel met kunstaas als met dood aas. (uitgezonderd onder begeleiding van een senior lid HSV Ons Eiland)

Bij het vissen in onze viswateren dient u in het bezit te zijn van een schepnet en deze ook te gebruiken.

Bij het gericht vissen op Karpers;

1.       Dient men In bezit te zijn van Onthaak mat en tevens bij zich te hebben.

2.       Verboden gebruik van bewaarzak.

3.       Dient men in het bezit te zijn van een Karper schepnet en tevens bij zich te hebben.

Vis dient direct na vangst onbeschadigd te worden terug gezet. ( Catch en Release)

Bij overtredingen kunnen maatregelen worden genomen door;

·         Politie.

·         BOA.

·         Controleurs van de vereniging.

Verdere regels betreffende rechten en plichten zijn te lezen op onze internet site.

Bij ontvangst van de vergunning of verlenging hiervan, gaat met akkoord met regels van HSV ONS Eiland Rijnwaarden en is men op de hoogte van deze regels zoals deze op de vergunning staan en zoals deze op ons onze internet site van de Vereniging staan vermeld.

WWW.HSVONSEILANDRIJNWAARDEN.NL

 

Deze bepalingen, zoals vermeld op onze vergunning als mede vermeld op onze internet site, vervangen alle bepalingen uit het verleden .