Reglementen

Reglementen

Tijdens het vissen op het door de vereniging gehuurde lokale water zijn alle wettelijke bepalingen van toepassing. Als extra aanvulling daarop komen nog een aantal verenigingsvoorschriften.

 

HET IS VERBODEN:

Algemeen

-Te voeren met aardappel of etensresten.

-Papierafval, voerresten e.d. achter te laten, of vis aan het water schoon te maken.

-Te vissen aan een water waar een tevoren aangekondigde viswedstrijd wordt gehouden.
-Zich met een boot op de wateren te bevinden. Hieronder valt ook de bellyboot.
-Open vuren te hebben c.q. te barbecueën.
-Te vissen met meer dan 2 hengels.

-Gekleurde (rood) maden te gebruiken.
-Gebruik van een leefnet. Gebruik hiervan is alleen toegestaan bij vooraf aangekondigde viswedstrijden.

-Zonder toestemming gedurende de nacht te vissen.

-Verboden roofvis in bezit te hebben.

 

 

Voor alle vissoorten in onze wateren geldt: Catch en Release.

Bij het vissen in onze wateren dient u in het bezit te zijn van een schepnet en deze ook te gebruiken.

Gesloten tijd roofvis van 1 maart tot 1 juni. 

Bij het gericht vissen op karper:
-Dient men in het bezit te zijn van een onthaakmat en deze tevens bij zich te hebben.
-is het gebruik van bewaarzakken verboden.
-Dient men in het bezit te zijn van een schepnet en deze tevens bij zich te hebben. 
-Gevangen karpers dienen direct onbeschadigd te worden teruggezet. (Catch en Release)

Bij overtreden van één van deze bovenstaande regels zullen maatregelen worden genomen door:
- Politie
- BOA
- Controleurs van de vereniging

Bij ontvangst van de vergunning of verlenging hiervan, gaat men akkoord met de regels van 
HSV Ons Eiland Rijnwaarden en is men op de hoogte van deze regels.
Deze regels staan zowel op deze site als op de vergunning.

Deze bepalingen vervangen alle bepalingen uit het verleden !!

 

HSV Ons Eiland – Rijnwaarden

Het bestuur

01-01-2020