Vaste stok wedstrijdreglement

er wordt gevist op gewicht alle maten m.u.v. snoek - snoekbaars - paling - meerval.

maximale hengellengte is 11,5 meter, extra hengel en / of topset is toegestaan.

lengte van de vislijn mag niet langer zijn dan de geldende hengellengte.

opwindmechanisme is verboden in welke vorm dan ook.

muggenlarven, kleurstoffen en gekleurde maden zijn verboden.

beazen van de haak mag pas als het beginsignaal heeft geklonken.

bij begin signaal zwaar voeren, daarna slechts licht bijvoeren. (niet plonzen met voerballen)

extra hengel (topsets) mag de waterlijn niet passeren.

de achterste poten van de viskoffer of vlonder mogen de waterlijn niet passeren.

leefnet in het water laten tot de weegploeg arriveert.

lengte leefnet moet minimaal 3 meter zijn en nagenoeg geheel in het water liggen.

er mag wel gevist worden met: korf - method - zink vissen.

gebruik van een voerboot is verboden.

bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.