Vergunningen

De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland. Daarmee draagt een lid van de vereniging niet alleen bij aan de regionale en landelijke organisatie, maar kan een lid tevens de beschikking over de VISpas met de bijbehorende Lijsten van Viswater krijgen.

Landelijke Lijst van VISwateren

Een boekje met wateren die zijn opengesteld voor houders van een VISpas. In deze regio zijn dat o.a. de Oude IJssel en de Nevelhorst.

Federatieve Lijst van Viswateren

Een boekje met wateren die zijn opengesteld voor de leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij Federatie Midden Nederland. In deze regio o.a. Rhederlaag.

Lokale Lijst van Viswateren

Een lijst met wateren die alleen zijn opengesteld voor leden van de vereniging. Hierop staan onder meer de wateren Skippymeer, Gat van de Mus en de Boskuul.


De lokale vergunning is alleen nog te verkrijgen via onze zustervereniging HSV Lobith .  

Vanaf 16 januari zullen de vispassen en lokale vergunningen ook verkrijgbaar zijn via het volgende servicepunt:

  • Tankstation de Bijland        Bijland 2, 6916 KA Tolkamer 06 44037315

Nacht vergunning aanvragen via mail met vermelding van oude nachtvergunning nr. en 
nieuwe nr. HSV Lobith.

( rechtstreekse betalingen via bank zullen terug gestort worden onder 
vermelding: alleen online via iDeal)

Prijs nachtvergunning € 30,-  Betaling via bank overschrijving na goedkeuring via mail van ons. Nachtvergunningen worden na 1 januari beoordeeld en uitgegeven.

Aanvragen van leden die geen nachtvergunning hebben gehad in 2022 worden op een wachtlijst
geplaats en zullen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

Dit betekent dat diegenen die in 2022 een vergunning hebben gehad tot 15 januari voorrang krijgen bij het verstrekken van de nachtvergunning voor het jaar 2023.

Vanaf 15 jan 2023 vervalt dit recht en zal op volgorde van binnenkomst de vergunningaanvraag worden behandeld tot maximum van 25. (tijdstip aanvraag via mail bepalend)

Dus eerst een lokale vergunning bestellen en daarna via mail de nachtvergunning aanvragen. Vooruitbetaling via bank worden terug gestort.

Verkoop vergunning: start vanaf 15 december 2022. Nachtvergunningen worden na 1 januari beoordeeld en uitgegeven.