𝗖𝘂đ—ŋ𝘀𝘂𝘀 𝗩𝗜đ—Ļ𝗰đ—ŧ𝗮𝗰đ—ĩ 𝗲đ—ģ 𝗩𝗜đ—Ļđ—ē𝗲𝗲𝘀𝘁𝗲đ—ŋ: 𝘀𝗰đ—ĩđ—ŋđ—ļ𝗷đ—ŗ 𝗷𝗲 đ—ļđ—ģ!
Vanaf oktober organiseert Sportvisserij Nederland weer de cursussen VIScoach en VISmeester. Wil jij namens jouw vereniging de jeugd op een goede en verantwoorde manier leren vissen? Schrijf je dan nu in voor ÊÊn van de avondcursussen in jouw federatiegebied!
👉 Cursusdata 𝗩𝗜đ—Ļ𝗰đ—ŧ𝗮𝗰đ—ĩ najaar 2023:
â€ĸ Maandagavond 2 oktober te Bilthoven
â€ĸ Dinsdagavond 10 oktober te Heiloo
â€ĸ Woensdagavond 18 oktober te Raalte
â€ĸ Dinsdagavond 24 oktober te Drimmelen
â€ĸ Woensdagavond 25 oktober te Tynaarlo
â€ĸ Woensdagavond 1 november te Westervoort
â€ĸ Donderdagavond 2 november te Grou
â€ĸ Woensdagavond 8 november te Roermond
👉 Cursusdata 𝗩𝗜đ—Ļđ—ē𝗲𝗲𝘀𝘁𝗲đ—ŋ najaar 2023:
â€ĸ Dinsdagavond 7 november te Heiloo
â€ĸ Woensdagavond 15 november te Bilthoven
â€ĸ Dinsdagavond 21 november te Raalte
â€ĸ Woensdagavond 22 november te Westervoort
â€ĸ Dinsdagavond 28 november te Drimmelen
â€ĸ Woensdagavond 29 november te Tynaarlo
â€ĸ Donderdagavond 30 november te Grou
â€ĸ Woensdagavond 6 december te Roermond
đŸŽŖ Positieve bijdrage hengelsport
De cursussen kosten je maar weinig tijd en zijn leerzaam en gratis. Met de opgedane kennis kun je jouw hengelsportvereniging ondersteunen bij jeugdwerkzaamheden en de jeugd op weg helpen met sportvissen. Bovendien lever je zo een positieve bijdrage aan het imago van de vereniging Ên de sportvisserij. đŸ’Ē
Wil jij je inschrijven of meer weten over de cursus VIScoach en vervolgcursus VISmeester? Ga dan naar sportvisserijnederland.nl